Podporují nás

Pro rodiče

Florbalový klub FBK Wings Most úzce spolupracuje se 7. ZŠ v Mostě, kde probíhá florbalový kroužek pod vedením Ing. Vladimíra Basáka každou středu od 14:00 do 15:15. Díky této vzájemné spolupráci florbalový klub získává mladé hráčky, které mají zájem o florbal a chtějí se dále zlepšovat v tomto sportu, který svojí oblibou a popularitou v této době již překonává hokej a členskou základnou se může srovnávat s fotbalem.

Florbalový klub FBK Wings Most má dlouholetou tradici. FBK Wings Most byl znovu založen v roce 2013, jedná se o opětovné založení dívčího florbalového klubu, který působil v Mostě od roku 1997 do roku 2007. Poté klub přestal fungovat, až v roce 2013 byl znovu založen, jelikož v Mostě nebyla nabídka florbalu pro dívky a o tento sport byl velký zájem.

V současné době florbalový klub Wings Most má pod sebou založené tyto týmy:

  • dorostenky – hráčky narozené 2000 a 2001
  • starší žákyně – hráčky narozené 2002 a 2003
  • mladší žákyně – 2004 – 2005
  • elévky – 2006 – 2009

Všechny tyto týmy trénují ve sportovní hale ve Velebudicích. Vždy každé úterý a pátek od 18:00 do 19:45, hráčky jsou rozděleny dle věku a herní výkonnosti.

Do budoucna florbalový klub hodlá založit další dívčí kategorie. FBK Wings Most pořádá nábory nových hráček od 7 let a výše. 

Kostru tohoto týmu tvoří převážně žákyně 7. ZŠ v Mostě, které se každoročně zúčastňují florbalových soutěží mezi školami a florbalového turnaje Orion Cup, kde patří mezi nejlepší celky v regionu. Dále výbornou ukázkou práce s mládeží je, že hráčky 7. ZŠ v Mostě, které navštěvují kroužek a zároveň hrají pod klubem ligové soutěže, již druhým rokem vyhrály školní florbalovou ligu v Litvínově. Tato novinka, že se v Mostě zakládá po dlouhé době opět dívčí oddíl, na sebe nenechala dlouho čekat a roznesla se jako blesk.  Zájem o tento mladý a dynamicky se rozvíjející sport ze strany dívek je obrovský a zaskočil i samotné vedoucí. Na tento zájem se muselo rychle zareagovat a sehnat prostory k tréninkům na 5 + 1. Dalším krokem k propagaci dívčího florbalu přispěla i sociální síť facebook, kde se okamžitě vytvořila profilová stránka dívčího celku FBK Wings Most. Tato stránka se těší oblibě a hráčky zde nacházejí informace ohledně florbalu a soutěží, které hrají.

 

Všechny tyto celky se pravidelně zúčastňují ligových zápasů a účastní se i turnajů Czech Open a Prague Game, které jsou mimo soutěžní sezonu, kde je možnost porovnat svojí sílu a dovednost se špičkou florbalu v ČR a i s mezinárodním florbalem“ Švédsko, Finsko, Švýcarsko, Rusko, Slovensko, Německo“. Tyto turnaje jsou velice finančně nákladné. Klub se snaží o spolufinancování těchto turnajů v rámci placení startovného a individuálních poplatků. Ostatní náklady spojené s turnajem si hradí hráčky sami.  

Dále je každým rokem pořádané letní florbalové soustředění, které je zaměřeno na herní a fyzické nabírání kondice po prolenošených prázdninách.